Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Νέες Εγγραφές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για ενήλικες του Δήμου

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.


Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.Κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2013- Ιουνίου 2014, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
• 1.1 Καινοτομία-επιχειρηματικότητα-διοίκηση επιχειρήσεων
• 1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν
• 1.8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
• 1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
• 1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• 2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή
• 2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις
• 2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι
• 2.7 Αστικοί λαχανόκηποι
• 2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής
• 2.9 Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες
• 2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων


3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
• 3.1 Επεξεργασία κειμένου-Διαδίκτυο (Ι)
• 3.2 Υπολογιστικά φύλλα-Παρουσιάσεις (ΙΙ)
• 3.3 Βάσεις δεδομένων-Εξειδικευμένα Θέματα (ΙΙΙ)
• 3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
• 3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
• 3.6 Δημιουργία ιστοσελίδας

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
• 4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)
• 4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)
• 4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
• 4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
• 4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
• 4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
• 5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
• 5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο
• 5.4 Διαχείριση χρόνου
• 5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
• 5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
• 5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
• 6.1 Ιστορία της τέχνης
• 6.10 Τοπική ιστορία

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
• 7.1 Μετανάστες - Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή


Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι δωρεάν, μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο της ταυτότητας. Τμήματα θα ξεκινούν μόλις συμπληρωθεί απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων.


Για πληροφορίες και εγγραφές- κατάθεση αιτήσεων απευθυνθείτε :
• Τμήμα Παιδείας και Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου, 25η οδός,Πλ.Αγίας Τριάδας Ελληνικό τηλ. 2132026046
• Γραφείο Τύπου Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης , Κύπρου 68 Αργ/λη, τηλ 2132018726
• email: paideia.despinadesypri@gmail.com , press@elliniko.gr
• φαξ : 2132026047


Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31-12-2013 - Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο στο ακόλουθο link:
 http://anixneusi-kdvm.inedivim.gr/default.aspx?page=home


Τα ερωτηματολόγια ανίχνευσης τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών, που φέρουν άνω δεξιά την ένδειξη «ΤΥΠΟΥ Α», συμπληρώνονται εθελοντικά από ενήλικες κατοίκους του Δήμου που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για προσωπικούς, κοινωνικούς ή / και επαγγελματικούς λόγους.
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται εύκολα και αποστέλλεται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τους τρόπους που περιγράφονται στην πρώτη σελίδα του.


Ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Αν δεν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα εθνικής και δεν προτείνετε κάποιο τοπικής εμβέλειας, μην συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο,

• Αν δεν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα αλλά διαθέτετε διαμορφωμένη άποψη για τις τοπικές ανάγκες αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, ως ενεργός πολίτης ή ως εκπρόσωπος φορέα που εμπλέκεται με την τοπική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος, τότε συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιο τύπου Β,

• Μην συμπληρώσετε περισσότερα από ένα ερωτηματολόγια,
• Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΚΔΒΜ για σας και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

• Η εγγραφή, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα ΚΔΒΜ παρέχονται δωρεάν,

• Το Πρόγραμμα ΚΔΒΜ συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών που φέρει άνω δεξιά την ένδειξη «ΤΥΠΟΥ Β», συμπληρώνεται εθελοντικά από:

• εκπροσώπους συλλογικών φορέων και κοινωνικών εταίρων του Δήμου που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στους τομείς της τοπικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης / κατάρτισης, της αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών,

• επαγγελματίες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τυπικής ή/και μη τυπικής εκπαίδευσης και επιθυμούν να καταθέσουν την προσωπική τους άποψη για τις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε σχέση με τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει το επιχειρηματικό περιβάλλον και η αναπτυξιακή προοπτική της γεωγραφικής περιοχής διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου.


Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται εύκολα και αποστέλλεται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τους τρόπους που περιγράφονται στην πρώτη σελίδα του.

Ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

• Αν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, συμπληρώστε μόνο το Ερωτηματολόγιο τύπου Α,
• Μην συμπληρώσετε περισσότερα από ένα ερωτηματολόγια,
• Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευσή σας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα δημοσιεύματα δεν αποτελούν θέση η άποψη δική μας αλλά Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.
Παρακαλούμε όταν υποβάλετε σχόλιο, να μην χρησιμοποιείτε υβριστικούς χαρακτηρισμούς
και να αποφεύγετε τα greeklish.