Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ανακοίνωση για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας από ΠλειστηριασμόΣύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4224/2013, για να προστατέψετε την κύρια κατοικία σας από ενδεχόμενο πλειστηριασμό, αν σας έχει επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή επιταγή προς εκτέλεση, θα πρέπει να καταθέσετε υπεύθυνη δήλωση στις τράπεζες έως την Παρασκευή 28/2/2014, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις :


α) η κύρια κατοικία σας έχει δηλωθεί ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος,
β) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας σας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ,
γ)το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι μικρότερο ή ίσο των 35.000 ευρώ,
δ) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας σας είναι μικρότερη ή ίση των 270.000 ευρώ,
ε) το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, ρητώς εξαιρουμένων καταθέσεων και κινητών αξιών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.


Ειδικά για i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα παραπάνω όρια των υπό γ), δ) και ε) σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται έκαστο κατά ποσοστό 10%.


Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.


 Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις 15.000 ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις 15.000 και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.


Ειδικά για ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα δημοσιεύματα δεν αποτελούν θέση η άποψη δική μας αλλά Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.
Παρακαλούμε όταν υποβάλετε σχόλιο, να μην χρησιμοποιείτε υβριστικούς χαρακτηρισμούς
και να αποφεύγετε τα greeklish.