Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων από την Ε.Ε. σε Απόρους του Δήμου μας για το έτος 2013


Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης                                                                Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
                                                                                                                             Περιφέρεια Νοτίου Τομέα

 

 «Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
με τη χρηματοδοτική στήριξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων από την Ε.Ε, σε Απόρους για το έτος 2013. Οι ποσότητες τροφίμων κατανέμονται στον Δήμο ως φορέα εκπροσώπησης και μέσω αυτού διανέμονται εφάπαξ στους τελικούς δικαιούχους. Δικαιούχοι θεωρούνται τα μέλη οικογένειας: ο/η σύζυγος, και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών.
Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, μέσω αποκλειστικά ενός επιλέξιμου φορέα εκπροσώπησης (στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για τον Δήμο Ελληνικού-Αργ/λης). Σε περίπτωση που εντοπιστούν παραπάνω της μιας αίτησης στον ίδιο φορέα ή άλλον, η αίτηση του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται αυτόματα.


Αιτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Αλεξιουπόλεως 27 Αργ/λη) από 13η Μαΐου έως 31η Μαΐου 2013. Δευτέρα με Παρασκευή, από 9:00 π.μ έως 12:00 μ.μ.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
• ΑΦΜ και των δύο συζύγων
• Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας (Επικυρωμένο)
• Διαβατήριο ή άδεια παραμονής (Επικυρωμένο) Αφορά αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών.Σε περίπτωση που η αίτηση θα υποβληθεί από εκπρόσωπο του δικαιούχου, ή θα γίνει η παραλαβή των προϊόντων από τον εκπρόσωπο, απαιτείται:
• Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας του εκπροσώπου (επικυρωμένο)
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των τελικών δικαιούχων σύμφωνα με το Άρθρο 4 Φ.Ε.Κ. 414/Β΄/2013 διαμορφώνονται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων.

Συγκεκριμένα:

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 ευρώ.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα ως ακολούθως
• Για οικογένεια με δύο (02) μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος) μέχρι 10.700 ευρώ.

• Για οικογένεια με τρία (03) μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 11.520 ευρώ.

• Για οικογένεια με τέσσερα (04) μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 14.400 ευρώ.

• Για οικογένεια με πέντε (05) μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη) μέχρι και 17.280 ευρώ.

• Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των τριών, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 ευρώ. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.


Τα στοιχεία που δηλώνετε στην αίτηση σας ελέγχονται από την Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και διασταυρώνονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια. Υπάρχει δυνατότητα έγγραφης ένστασης κατά των αποτελεσμάτων εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των προσωρινών πινάκων.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα δημοσιεύματα δεν αποτελούν θέση η άποψη δική μας αλλά Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.
Παρακαλούμε όταν υποβάλετε σχόλιο, να μην χρησιμοποιείτε υβριστικούς χαρακτηρισμούς
και να αποφεύγετε τα greeklish.